Action

כרזה טיפוגרפית, לפסטיבל סרטי פעולה המתקיים בחיפה.

סמל הפסטיבל וכך גם שם הפסטיבל משחק בקשר שבין תחום הקולנוע לז'אנר סרטי הפעולה.