המשטח

המשטח הוא מגזין המיועד לחיילי המילואים במערך השיריון.
המגזין קרוי על שם משטח הטנקים (חניית הטנקים) אשר בו מבלים חיילי השיריון את רוב שעות היום.
סמל המגזין הוא הדמיה של משטח טנקים, ריצפת בטון ארוכה וסטופר בתחילתה